Wedding Engagement (งานหมั้นเช้า)

2012

 
 

            ในนี้เป็นตัวอย่างรูปงานหมั้นตอนเช้า โดยรูปทั้งหมดในนี้เป็นของลูกค้าหลายๆคนร่วมกัน โดยผมจะเน้นที่อารมณ์ของรูปมากที่สุด อารมณ์ต้องดูแล้วอินเข้าไปในภาพ ทำให้ภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาสื่อถึงความรู้สึกของบ่าวสาวตอนนั้น ซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่ผมเน้น และมันละเอียดอ่อนมาก เพราะต้องสื่ออกมาให้ได้

 

Wedding Engagement (งานหมั้นเช้า)

Made on a Mac

อันนี้เป็นตัวอย่างรูปของงานพิธหมั้นเช้า หากต้องการดูเพิ่มเติมหรือรูปทั้งหมดแนะนำให้เข้าไปใน Facebook Click---->

รูปตัวอย่างงานพิธีหมั้น

Copyright by Mutae 2007-2012 Mutae studio Group. All right reserved

รูป บทความ หน้าจอส่วนหนึ่งสวนใด รูปงานต่างๆของเว็บเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บ www.mutaestudio.com หากต้องการนำไปเผยแพร์ กรุณาติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน